เสริมสร้างสุขภาพที่ดี

สธ. หนุน “รอบเอวไม่เกินส่วนสูงหารสอง” กลุ่มวัยทำงาน-ผู้สูงอายุ

เสริมสร้างสุขภาพที่ดี ป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังแม้ว่าประเด็นเรื่องการยอมรับความแตกต่างทางด้านส่วนสูง น้ำหนัก จะเป็นประเด็นที่กำลังได้รับการขับเคลื่อนในขณะนี้ แต่ปัจจัยทางด้านสุขภาพองค์รวมที่ดี ก็เป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากการมีสุขภาพที่ดีนั้น เป็นปัจจั…

Continue Reading